Languages

  • Lietuvių
  • English
  • Русский

Bakų boinų veislės balandžiai

paruošė: R. Kučinskas Naudota: http://ru.wikipedia.org/
2009-11-11 21:52

 Trumpas aprašymas apie mūsų laikomus balandžius. 

 Bakų boinų veislės balandžiai

Baku boini – balandžių veislė, išvesta Baku miesto balandininkų. Azerbaidžane balandžių spalvai ir plunksnų piešiniui didelis dėmesys neskiriamas, iš esmės apie balandžio vertę sprendžiama iš mušimo sparnais verčiantis bei skrydžio trukmės. Jie skraido labai aukštai - dingsta iš regos lauko, gerai „daro stulpą“ ir verčiasi mušdami sparnais. Pavyzdžiui, juodieji Baku boinų veislės balandžiai „ištempia“ aukštą stulpą – 10-15 m aukščio, persiversdami 5-7 kartus ir tai ne riba.

Skrydis

Kalbant apie skrydžio trukmę Baku boini balandžiai yra rekordininkai, nuo 2 iki 12 valandų gerai versdamiesi mušant sparnais, priklausomai nuo vertimosi stiprumo (stipriai besiverčiant ir „darant“ didelius stulpus sutrumpėja balandžių skrydžio trukmė), treniruočių lygio ir specialių dietų. Vertimasis mušant sparnais būna įvairus: beskrendant (ленточный) – paukštis skrenda horizontaliai tuo pačiu metu versdamasis ore, darant stulpą (столбовой) – paukštis kyla į viršų persivertinėdamas ir charakteringai mušdamas sparnais. Balandžiai, sugebantys pakilti į pakankamai didelį aukštį ir dėl to dažnai išnykstantys iš regėjimo lauko, puikiai orientuojasi. Puikiai treniruotas, grynakraujis „bakincas“ sugeba netgi už kelių šimtų kilometrų rasti savo namus. Tai tiesa! Pasakojama, kad kartą Astrachanės balandininkai iš seno ir patyrusio Baku balandininko įsigijo visą partiją balandžių. Grįžę namo jie, žinoma, neiškentė ir pradėjo paukščius leisti laukan, o šie po keleto dienų jau buvo parskridę į Baku, į gimtąją balandinę, nežiūrint į tai, kad atstumas buvo apie 500 km. 
Dėl savo išskirtinių savybių Baku boinų veislės balandžiai paskelbti nacionaline vertybe ir Azerbaidžano Respublikos pasididžiavimu. Ko gero, nėra tokio balandininko, kuris nežinotų „bakincų“, net jeigu jis nelaiko boinų veislės balandžių. Juos teisėtai galima vadinti pačia populiariausia ir plačiausiai paplitusia boinų balandžių veisle. 

Spalva ir plunksnų piešinys

Esama daugybės atspalvių: nuo visiškai baltų iki bronzinių. Esama išbaigtų spalvų – geltonų, raudonų, juodų, marmurinių, mėlynų juostuotų, margų. Sutinkama „шейки“ – spalvota uodega ir spalvotų plunksnų juostelė ant kaklo (kaip ir grivūnų). Labai gražūs bronziniai - pagrindinė plunksnų spalva žalvarinė, su juodais ir raudonais netvarkingai išdėstytais taškeliais. Gimtinėje į paukščių spalvą dėmesys nekreipiamas, balandžiai veisiami atsižvelgiant į vertimosi mušant sparnais kokybę bei skrydžio trukmę. Vis dėlto, kalbant apie skraidymo verčiantis ir mušant sparnais kokybę, t.y. apie skrydžio trukmę ir aukštį, įskaitant vertimąsi mušant sparnais ir „darant stulpą“, baltos spalvos balandžiams konkurentų nėra. Tai trukusio šimtamečius vaisingo ir rimto darbo, atlikto Baku balandžių augintojų rezultatas. 

Variantai

Kuoduotieji ir bekuodžiai, esama balandžių ir su antakiais.